ENKÄT - Kemins Dag 2019
För att kunna utveckla och förbättra Kemins Dag vill vi gärna ha dina synpunkter! Kanske har du också andra erfarenheter som du vill berätta om, som kan vara till nytta för andra skolor

Svara på enkäten senast 2019-11-15, Var med i vår tävling – vinn vår fina bricka
Årets materialpaket var
Informationsmaterialet om experimentet var
Kemins Dag genomfördes på vår skola

Årskurs

GDPR:Lamanica/Industrilitteratur hanterar dina personuppgifter IKEM;s räkning. Här kan du läsa mer om vår behandling