Vi återkommer!

Denna sida är inte längre publicerad då arbetet med Kemins dag är klart för detta år. Denna sida återkommer när det är dags igen.

— Teamet bakom Kemins dag